Emoční čištění

Anaiya Sophia je učitelka jógy a mystička. V knize Posvátná sexuální jednota si klade za cíl provést čtenáře transformační cestou, na jejímž konci bude jeho duše pokojná, celistvá a v jednotě s Božstvím. Součástí této cesty je emoční čištění. V následující ukázce z knihy autorka vysvětluje, proč je dobré se emoční očistou zabývat a nabízí praktický návod na úspěšné zvládnutí tohoto procesu.

 

 

Ve vesmíru existují věčná a trvalá pravidla – jedním z nich je zákon přitažlivosti. Duše, která se nachází ve špatném stavu, k sobě bude všeobecně přitahovat bolest a utrpení. Bolest může být fyzická, což je obvykle výsledek aktivního popření vnitřních emocí, nebo může být čistě emoční. 

Všechno fyzické a emoční utrpení je výsledkem „ztráty znamení lásky“, což je skutečný význam hříchu. Je úplně jedno, zda je určitý hřích výsledkem našich vlastních činů nebo výsledkem hříchů našich rodičů, prostředí či kultury. Otiskuje se do naší duše a následně do našich duchovních a fyzických těl. 

Důsledky všech hříchů z nás mohou být sňaty bez ohledu na to, co nebo kdo byl jejich původcem. Vše závisí na tom, jak hluboce toužíme vstoupit do milujícího osobního vztahu s naším Stvořitelem. Jeho boží láska působí na naši duši očistně, což následně ovlivňuje stav našich duchovních a fyzických těl. Pokud se s pomocí boží milujeme tak, že se navrátíme k celistvosti, nebudeme již zažívat utrpení. 

 

Bolest nás chrání a vede ke změně

Náš Stvořitel stvořil naše těla jako dokonalý systém měřící bolest, a ta je vždy ukazatelem, že je něco špatně. Fyzická bolest je reakcí chránící naše hmotné tělo a emoční bolest ochraňuje naše duchovní těla.

Pokud dáme například ruku na horká kamna, okamžitě ucítíme bolest, protože se spálíme. Reagujeme způsobem, který naši ruku chrání předtím, aby neshořela na troud nebo byla vážně poraněná. Bolest je tedy ochranou našeho fyzického těla.

Upozorňuje nás na to, že naše tělo bude poškozeno, pokud zkřížíme cestu ohni. Tímto způsobem se o sebe musíme starat v situacích, jež nám mohou způsobovat bolest. 

Podobným způsobem nám emoční bolest připomíná, že budeme-li pokračovat směrem, který je v disharmonii s naším vlastním stvořením, poneseme následky. Pokud budu například vyjadřovat svůj vztek vůči každému, kdo mi zkříží cestu, nakonec zůstanu úplně sama nebo ve společnosti jiných naštvaných lidí, protože nikdo mírumilovný nebude chtít pobývat v mé přítomnosti. Budu nadále hřešit a stav mé duše se bude zhoršovat. 

Proto musím nalézt způsob, jak vztek uvolnit a spojit ho se svým smutkem, a musím to udělat takovým způsobem, který neublíží ani ostatním, ani mně samé, ani jakémukoli božímu stvoření. 

Na tento emoční příklad se můžeme podívat hlouběji. Pokud neuvolním smutek, jenž způsobuje můj vztek, a budu tento vztek i smutek neustále potlačovat, dostanu se do deprese a budu se cítit tak nešťastná, že budu mít pocit, že život nemá žádnou cenu. Když se ovšem spojím se svým smutkem a pohlédnu na něj pravdivě, mohu jej konečně uvolnit. 

„Promluvím-li si o svém smutku se svým Bohem, jeho láska mi pomůže smutek zcela překonat a příčina smutku bude proměněna a vyléčena."

Z výše uvedeného příkladu můžeme vyčíst, že má emoční bolest je indikátorem toho, že mám emoce, přesvědčení, postupy, myšlenky, slova nebo činy, které jsou v rozporu s božími zákony. Abych již nemusela zažívat emoční bolest, musím být ochotná uvidět a uvolnit duchovní příčiny dané emoční bolesti. Jinými slovy si musím zvolit změnu a růst. 


Praktické doporučení 

Jedním z  největších důvodů stagnace je naše vlastní odmítnutí pokorně přijmout svůj skutečný emoční a duchovní stav. Když jej přijmeme, musíme být ochotní vynaložit úsilí, abychom tento stav změnili. 
Proč? Protože si to žádá sama láska boží, a pokud popíráme pravdu o stavu naší duše, stojíme v cestě své schopnosti tuto lásku přijmout. 

Pouze prostřednictvím bezpodmínečné boží lásky můžeme zažít otevření a čištění světla naší duše. 
Jak tedy vlastně poznáme, kým skutečně jsme? Chceme to vůbec vědět? Ta nejlepší věc, kterou pro sebe můžeme udělat, je volba být ohledně našeho skutečného emočního a duchovního stavu zcela otevření a upřímní – sami k sobě, k druhým a zejména ke Stvořiteli. 

Za tímto účelem nabízí Anaiya Sophia svým čtenářům sérii otázek, které pomáhají odhalit pravdu o aktuálním emočním stavu.

 

Anaiya Sophia: Posvátná sexuální jednota – Alchymie lásky, síly a moudrosti, Maitrea, 2019
 

(Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

Otázky odhalující pravdu o emočním stavu


Odpovězte, prosím, na tyto otázky tak pravdivě a otevřeně, jak jste jen schopni, zejména pokud se toužíte vymanit ze stavu stagnace. Tyto otázky je potřeba položit si jako první, aby se naše duše mohla začít otevírat boží lásce. Doporučuji vám pokládat si tyto otázky každý den:

 

 1. Jaké události odehrávající se momentálně v mém životě demonstrují, že nejsem v harmonii s boží láskou, a jak jsem tyto události přitáhl/-a do svého života? 
   
 2. Jaké emoce u mě tyto události vyvolávají? Jsou tyto emoce v harmonii s pravdou a láskou? 
   
 3. Cítím nějakou emoční nebo fyzickou bolest? Pokud tomu tak je, jaká má přesvědčení, emoce, tužby nebo vášně způsobují, že zažívám tuto bolest? 
   
 4. Jaký obraz o sobě samé/-m ukazuji druhým? Jsem emočně pravdivá/-ý a otevřená/-ý? 
   
 5. Dělám stále nějaké věci, které by Bůh nebo anděl boží neudělal? 
   
 6. Jak se skutečně uvnitř cítím a jaké prostředky používám k tomu, abych své pocity popřel/-a? 
   
 7. Byly všechny mé činy morální a etické? Pokud ne, jaká je emoční příčina mého nemorálního a neetického chování? 
   
 8. Cítím se se všemi lidmi za všech okolností příjemně? Pokud ne, proč? 
   
 9. Cítím se příjemně, když jsem se svými rodiči? Jsem sám/ sama sebou? 
   
 10. Jsem plně sám/sama sebou, když jsem se svou partnerkou / svým partnerem?


Diskutujte o daných otázkách opět nejdříve o samotě s Bohem, abyste získali větší jasnost. Poté je sdílejte se svým drahým partnerem, abyste doširoka otevřeli dveře procesu posvátné jednoty.

 

Anaiya Sophia: Posvátná sexuální jednota – Alchymie lásky, síly a moudrosti, Maitrea, 2019

(Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

Zajímá-li vás Anaiyina práce, podívejte se, co dalšího s Maitreou připravuje:

Anaiya Sophia: Probuzení posvátného těla

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022