Smutek lze léčit gumovými medvídky. Úzkost župánkem.

Jak pracovat s nepříjemnými pocity? Někdy vás přepadne smutek, lítost či hněv. První impulz obvykle velí zaplašit je a nevěnovat jim pozornost. Robert Moss ve svém Aktivním snění nabízí hravou alternativu.

 

 

Následující hra je částečně inspirována nejoblíbenějším ze súfíjských básníků, Džaláleddínem Rúmím. Ve své básni Hostinec Rúmí naznačuje, že každý z nás je jako hostinec, v němž se mohou objevit nečekaní hosté, v kteroukoli denní nebo noční dobu, a my musíme být připraveni je přijmout.

Být člověkem je jako provozovat pohostinství,
každé ráno nový příchozí.
Radost, smutek, lakota,
náhlé vědomí přichází
jako nečekaný host.

Rúmí říká, že se „ke každému hostu musíme chovat s úctou“, ať vypadá, jak chce. „Možná vás očistí a udělá místo pro nové potěšení.“

Setkání s nezvaným hostem

Představte si sami sebe u dveří svého domu – skutečného, nebo toho, v němž byste chtěli žít. V obou případech je to také hostinec, v němž se návštěvníci mohou objevit kdykoli, ve dne i v noci.

Nyní si představte, že někdo nebo něco, co je pro vás výzvou nebo co vás vyrušuje z klidu, stojí u vašich dveří. Může to být přítel nebo člen rodiny, nebo někdo, kdo vás zraňuje nebo vás zradil, nebo postava ze strašidelného snu. Velmi často se dostaví pocit, jako v Rúmího básni. Nyní si představte, že pocit nárokující si vaši pozornost stojí přede dveřmi.

Nechcete otevřít dveře, ale musíte to udělat. Když se setkáte s nechtěným hostem, dáte mu jméno.

Dále musíte, a to je to nejdůležitější, přijít na to, jak se s tímto nezvaným hostem vypořádat. Když ho budete chtít jen poslat pryč, nemusí to zabrat; pocity, které popíráte, vás budou dál pronásledovat a krást vám energii. 

Na druhé straně v případě určitých pocitů – zejména určitých typů strachu, zabijáků mysli – nemusí být nejlepší strategií (navzdory Rúmímu) uvést je hned dovnitř do domu. Jako vhodnější se ukazuje usadit je v určité „zadržovací zóně“ a přivolat si pomoc.

Když jsem tuto hru hrál poprvé v jednom ze svých kruhů, mým hostem u dveří byla netrpělivost. Vypadala jako mladá verze mě samotného – nafoukaný, nabubřelý chlápek v přepychovém obleku, tak přesvědčený o své důležitosti, až si opravdu myslel, že mu svět musí ustoupit pokaždé, když něco chce.

Byl mi naprosto lhostejný, ale udělal jsem si z toho hru. Uvedl jsem ho do pohodlného doupěte, přiměl ho sundat si sako, povolit límec a naložil jsem mu kvalitní knihy a kvalitní filmy na DVD. Povzbudil jsem ho, aby si užil všechno, co má k dispozici, uvolnil se a dovolil událostem, na které čekal, aby se přirozeně odvinuly.

 

„Další hráč se u dveří setkal s napjatou Úzkostí: poslal ji, ať se osprchuje, a zabalil ji do župánku.“

 

Ostatní hráči se setkali se spoustou dalších osobních démonů, včetně Deprese a Zoufalství. Byli mezi nimi také Úzkost, Vina, Lítost, Hněv, Sebelítost, Zármutek, Sebedůležitost, Vztek. Aby se s těmito nechtěnými hosty vypořádali, použili hráči různé strategie.

Jedna hráčka naplnila svůj dům hudbou, aby uklidnila a rozveselila svůj Zármutek. Další hráč se u dveří setkal s napjatou Úzkostí: poslal ji, ať se umyje, osprchuje, a zabalil ji do nadýchaného župánku.

Někdy přišli na pomoc další obyvatelé hostince, například Radost, která odplavila Strach a Smutek. Na závěr uvádíme příklad Jennifer, na němž je možné ještě lépe uvidět, jak může takové setkání vypadat v praxi.


 

Gumoví medvídci užívaní vhodným způsobem mohou působit lépe než antidepresiva.

 

Jennifer popisuje: Pozdravil mě Smutek – vybledlá verze mě samé. Pozvala jsem ji dál, dlouze ji objala, a přitom jí předávala sílu radosti. Pak jsme si šly sednout na pohovku, pustily si komedii a pojídaly praženou kukuřici a gumové medvídky. Hlasitě jsme se smály a seděly blízko u sebe. Budu dbát na to, abych se vždycky dokázala takhle občerstvit, kdykoli ucítím, že se blíží Smutek.


Robert Moss: Aktivní snění – Cesta za hranice vlastních omezení do života v divoké svobodě (Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

 

 

 

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022