Restartujte svůj smysl pro potěšení

Jakákoli sexuální traumata nebo nepříjemné zkušenosti je možné odložit a začít nanovo. To je základní předpoklad, z něhož vychází švédská šamanka Åsa Kullberg. Jemná průvodkyně na cestě k milostnému naplnění učí, jak se napojit na svou životní sílu. 

 

 

Švédka Åsa Kullberg se zabývá šamanskou sexuální moudrostí. Její podstatou je uvědomění, že naše životní sexuální energie a duch jsou propojeni. Šamanský přístup nám dovoluje objevit pravý potenciál této energie, která je v jádru posvátná a krásná. „To, jak uctít tento aspekt nás samotných, se obvykle potřebujeme znovu naučit. Příčinou nezdravého vztahu k sexualitě bývají přesvědčení, která jsme zdědili po svých rodičích, prarodičích a předcích,“ vysvětluje Åsa a v rozhovoru popisuje podstatu toho učení a způsob, jakým jej předává.

O tom, jak pracovala na semináři Návrat k nevinnosti (nahrávku z něj pro vás právě připravujeme), si můžete přečíst. A pokud budete chtít Åsu potkat online, můžete to udělat na webináři Vztahy na rozcestí. Bude to krásná příležitost pracovat nejen s ní, ale i s neméně úžasnou Amarou Charles.


Pomůže nám při návratu k nevinnosti, když zapomeneme na to, co nás učili o sexu? 

V dnešní době jsme většinou odkázáni na to, abychom sami zjistili, jak naše tělo funguje. Ale existují metody, které nám s tím mohou pomoci. Podle šamanské tantry máme všechny klíče k poznání naší sexuality v nás samotných. Abychom porozuměli naší vnitřní alchymii, potřebujeme se dostat do přítomnosti, do svého těla a otevřít se vnitřní komunikaci. Tělo je velmi inteligentní. Pokud vnímáme, co se v něm děje, a jsme přitom dostatečně uvolnění, skrze energie, pocity či vzpomínky se nám ukáže, kde je naše vědomí potlačené nebo chycené v pasti. Když pak toto místo přivítáme a přijmeme ho, pomůže nám to se od tohoto bloku osvobodit. 

Jak stará zranění takto dokážeme léčit?

K zablokování energie mohlo dojít včera, v dětství, nebo dokonce už dávno před naším narozením, v rámci naší rodové linie. Sexuální energie je branou k duši. Pokud jsme ochotní tuto energii následovat, nejenom že tím léčíme naše zranění, ale zároveň se díky tomu stáváme vědomějšími, probouzíme se. Svou roli v tomto procesu hraje dech, pohyb, zvědavost – a také naše otevřenost k tělesnému potěšení. Celý proces nevyžaduje mnoho pokročilých technik, v podstatě nemusíte dělat nic než pouze být. Spočinout v přítomnosti. Pokud ale nedokážeme ani na chvíli vypnout a zůstáváme napjatí, udržuje nás to daleko od naší pravé zkušenosti. Právě to napětí nám nedovolí rozšířit naše vědomí. Právě to napětí nám zavírá dveře k poznání toho, kým doopravdy jsme.
 

Pokud vnímáme, co se děje v našem těle, skrze energie, pocity či vzpomínky se nám ukáže, kde je naše vědomí potlačené nebo chycené v pasti... A my jej můžeme osvobodit a vrátit se ke své přirozenosti. K nevinnosti.

 

Říkáš, že cesta sexuálního potěšení může být cestou sebepoznání?   

Ano. Potěšení a orgasmus nás otevírají a propojují s naším potenciálem a světlem. Když se plně ponoříme do prožitku potěšení, náš duch jej posílá dál do těla. Při orgasmu naše srdce expanduje. My pláčeme nebo se smějeme. V tomto stavu neexistuje konkrétní cíl, kterého by bylo třeba dosáhnout. Nic není „dobře“ ani „špatně“.

Co když se moje vnímání sexuality začne rozcházet s vnímáním mého partnera?

Všechno má svůj čas. Nikoho nemůžeme k ničemu nutit. Když se nám něco nelíbí, je zbytečné za to obviňovat druhého. Samozřejmě je dobré o tom, co se děje, mluvit – ale bez zbytečného posuzování. Je třeba, abychom byli k druhému otevření a soucitní, abychom mu uměli naslouchat. Nechtějte ale své partnery měnit. Spíše se ptejte, jak daný člověk zažívá potěšení, jak prožívá sexuální energii, jaká je jeho zkušenost. Buďte zvědaví na to, co dalšího se může ve vás samotných, nebo ve vašem partnerství otevřít. Pokud je váš zájem o tuto část života skutečný, dřív nebo později potkáte bytost, která v sobě ponese světlo a potenciál spojení s božstvím. 

Řekla bych, že podobného nesouladu si častěji všímají ženy. Napadá tě nějaká komunikační rada speciálně pro ně?

S mužem je třeba komunikovat posilujícím způsobem. Je důležité, aby žena zůstávala vnímavá, naslouchající a kreativní. Když bude partnerovi zdůrazňovat to, co od něj postrádá, je pravděpodobné, že on se ještě více stáhne. Pokud ale – bez ohledu na to, zda jsme muži nebo ženy – dostáváme otázky, které vnímáme jako podporující, cítíme se v bezpečí a přirozeně se otevíráme.
 

„Každý, kdo touží mít po svém boku trpělivého, milujícího a přijímajícího milence, by měl takovým milencem být především sám sobě. To je věc naší zralosti.“

 

A čím bychom měli začít u sebe?

Každý, kdo touží mít po svém boku trpělivého, milujícího a přijímajícího milence, by měl takovým milencem být především sám sobě. To je věc naší zralosti. Chceme-li někoho takového po svém boku, je třeba, abychom takoví byli i my sami. Je třeba, abychom o sebe pečovali, energeticky se vyživili. Způsoby jsou různé. Někomu pomáhá třeba meditační praxe, jinému procházka v přírodě. Stejně tak je důležité investovat do sebe pozornost, zájem. Je třeba poznávat se a učit se z toho, co se reálně děje, když se sami sebe s respektem a přijetím dotýkáme. Je to vnitřní alchymie, opravdové kouzlo.

Jak sami poznáme, že máme sexuální energii zablokovanou?

Možná pocítíme, že nám v životě něco schází, že bychom rádi zažili i něco odlišného. Vnitřní hlas řekne: „Chtěl bych zažít víc.“ Nebo prožijeme konflikt či nepochopení ve vztahu. Přiměje nás to k akci. Takto promlouvá světlo ducha. V mnoha partnerstvích se odehrává stále ta samá rutina doprovázená slovy „Vždyť je vše v pořádku.“
Zapojte kreativitu! Pokud chcete něco změnit, pamatujte, že ke změně musí dojít hlavně uvnitř vás.  Mějte vůli setkat se sami se sebou a pustit se jistot, na kterých lpíte. Podívejte se na planetu. Všichni se nacházíme v čase změny. Nikdo na celé zeměkouli dnes pravděpodobně nemůže říct, že zůstane na chlup stejný jako dřív. 

Jako lidstvo jsme v úctě k Matce Zemi selhali. Co podle tebe spojuje vztah k sexualitě a vztah k přírodě?

Vysvětlím to úplně jednoduše. Jakmile rozpoznáme náš sexuální potenciál, začneme se chovat zcela přirozeně. Procházíme-li se nějakou dobu přírodou a vnímáme ji, začneme být také více přirození. Sexualita a příroda jsou tedy propojené velice úzce. Při orgasmu se otevíráme, dochází k expanzi a k propojení všech úrovní nás samotných. Pokud se sexuální energie pohybuje všemi úrovněmi našeho těla, přirozeně se aktivuje náš potenciál vícerozměrných bytostí – a to probouzí a podporuje naši přirozenost.  

Dostáváme se do harmonické rezonance s přírodou, s kosmem, se životem. Pokud probudíme sexuální potenciál uvnitř nás, a nemyslím tím jen mechanické zapojení první čakry, ukáže se nám cesta. A na ní je toho tolik! Ale opět nemám na mysli ani pokročilé techniky, ani pornografii či bizarnosti. To, co se začne objevovat, je láska, péče a soucit. Ta cesta vede k bytí uvnitř nás. A to je vzácné. Cennější než cokoli jiného.

 

Procházka přírodou funguje podobně jako orgasmus. Obojí nás vede k naší přirozenosti.

 

Zmínila jsi, že do kultivace životní sexuální energie nepatří pornografie ani žádné bizarní techniky. Můžeš nějak popsat, jak s lidmi pracuješ a co jim budeš předávat na semináři, který chystáme?

Představím učení a praktické techniky, které mohou účastníci provádět buď sami, nebo s partnerem. Cílem je dostat se více do přítomnosti a napojit se na vlastní zkušenost. Důležitá je přitom upřímnost k sobě i k druhému. Nejde o terapeutické vedení, nebudeme řešit problémy jednotlivců. Zprostředkuji cesty za objevováním praktik, které otevírají smyslné i sexuální potěšení v těle, aniž by měly nějaký konkrétní účel. Nabídnu prostor pro otázky a odpovědi o sexualitě a o čemkoli, na co se lidé budou chtít zeptat. Mnoho lidí po takových seminářích lituje, že podobné informace nezískali už jako teenageři. Účastníci tedy můžou dát příležitost svému vnitřnímu teenagerovi, aby se zeptal na cokoli, co ho zajímá. Představte si, že bychom měli tu možnost už v dospívání!

A nemuseli se cítit v rozpacích, když jsme začali objevovat vlastní tělo…

Sebepotěšení v úctě a posvátnosti bude také jedním z témat. Nebudeme se věnovat technikám, které by měly cíleně vylepšit sex. Začneme sami se sebou. Od nuly. Navrátíme se k nevinnosti. Zeptejte se, co chybělo vašemu vnitřnímu teenagerovi. Nyní mu to budete moci dát. 
Nebudete potřebovat úsilí ani znalosti. Ve skutečnosti čím méně víte, tím lépe, protože díky tomu můžete být otevření přímé zkušenosti. Představte si, že na chvíli svléknete šaty a spolu s nimi i osobnost, se kterou se identifikujete. Začnete znovu. Dopřáli jste si někdy možnost potkat se se sebou, dotýkat se sami sebe, jako by to bylo poprvé? Bez jakýchkoli požadavků? 

 

„Dopřáli jste si někdy možnost potkat se se sebou, dotýkat se sami sebe, jako by to bylo poprvé? Bez jakýchkoli požadavků?“

 

Potřebujeme k takové praxi partnera?

Je úžasné partnera mít, ale není to nezbytné. I pokud máte partnera, je dobré čas od času dát prostor jen sobě. Občas totiž na partnera hodíme zodpovědnost za naše touhy a za to, jak se cítíme. Zapomeneme na svou vlastní zodpovědnost. A nezapomínat na ni je důležitá součást vyzrálosti dospělého člověka. 
Je potřeba umět hluboce relaxovat, být k sobě pozorní a vnímaví a pociťujeme-li nějaké nepohodlí, nevinit za něj jen partnera. Pokud jsme ve stresu a nejsme uvolnění, potřebujeme umět věnovat péči sami sobě. Potřebujeme umět ctít svoji hodnotu, poznat, jak ovlivňujeme náš vztah a ujmout se zodpovědnosti za své konání. Poté se můžeme vzájemně obohacovat. 

Tvoje semináře obsahují prvky šamanského obřadu. Jak důležité jsou podle tebe pro dnešní dobu ceremonie?

Jsme závislí na mnoha věcech, které ve skutečnosti nemají hodnotu. Dokud bude naše pozornost utíkat ven, zbyde nám velice málo prostoru, ve kterém by náš nervový systém mohl odpočívat. A bez takového uvolnění pro nás bude velmi obtížné dostat se do harmonické rezonance se životem.

Pro celé lidstvo je nyní velmi důležité podpořit právě tuto harmonii. Je to společné téma pro všechny na planetě. Dokážeme-li řídit a balancovat naši energii, to téma se nám bude zvládat lépe. Podpoří nás to při rozpoznávání našich schopností spoluutvářet přítomný okamžik – a skrze něj i naši budoucnost. Přišel čas na nový sen. Cesta zpět ke starým vzorcům chování už není. Ceremonie nám mohou pomoci propojit se s duchem a s tvůrcem v nás. Takový kontakt nás harmonizuje. A to je klíčové. Matka Země udělá cokoli, aby se vyléčila a vrátila k harmonii. A může to udělat s námi, nebo bez nás.
 

Text: Lenka Nechvátalová

 

Zaujala vás Åsa Kullberg?

 

Potkejte ji:

 

Vztahy na rozcestí  Jak pečovat o své vztahy v době krize

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022