Sedm kroků k harmonickému podzimu

Podzimní rovnodennost letos připadá na 22. září. Novopohané slaví Mabon. Začíná podzim a s ním přechod do temnější poloviny roku. Toto období je dobré uctít a vědomě se otevřít jeho energii. Třeba tradičním rituálem vázání stužky.

 

 

První podzimní den i několik dní před ním a po něm je obzvlášť vhodných k poděkování Matce Zemi za dary, kterých se nám od ní dostalo. „Země je k nám teď nejštědřejší. Začíná období zpomalení a odpočinku, blíží se introvertní období zimy. Loučíme se se společností a jdeme víc do sebe,“ popisuje ceremonialistka a lektorka výcviků kněžek Petra Cihlářová ve videokurzu Rituály kola roku a upozorňuje, že určujícím živlem je teď země – tedy hmota. Tento čas nám proto pomáhá, potřebujeme-li se ponořit do svého nitra nebo chceme-li něco vytvořit, respektive zhmotnit. 

 

„Začíná období zpomalení a odpočinku, blíží se introvertní období zimy,“ říká Petra Cihlářová.

 

„Podzimní rovnodennost je okamžik, kdy se světlo a temnota nacházejí v rovnováze, ta se nicméně vychyluje směrem do temnoty, opačně, než je tomu na jaře. Jarní pohyb k nejsilnějšímu světlu a podzimní směřování k úrodné temnotě je tématem žijícím hluboko v naší psychice, v hlubinách našeho nevědomí, kde se převalují naše stinné stránky a touží, abychom je přijali, porozuměli jim a nechali je odejít v době, kdy podobné opouštění nastává i na zemi,“ přibližuje jogínka Shiva Rea v knize Opatruj oheň svého srdce.

 

 

Podzimní procházky přírodou nám mohou pomoci najít smíření a harmonii. „Je dobré všímat si změn, které se dějí okolo nás i v nás, a uvědomit si, co si s sebou chceme vzít do nadcházející tmavší poloviny roku a co chceme naopak opustit,“ říká Petra Cihlářová. Zároveň radí, abychom tato svá přání i svou vděčnost za to, co jsme »sklidili«, vložili do stužky, kterou pak uvážeme na strom. Je to stará a velmi silná rituální praxe, kterou popisuje i učitelka šamanismu Sandra Ingermanová ve své Knize obřadů.

Obřad vázání stužky

 „Strom funguje jako most mezi božskou a lidskou říší ztělesňující vaši modlitbu. V mnoha kulturách jsou stromy vnímané jako posvátné bytosti spojující nebe a zemi,“ vysvětluje důležitost stromů Sandra Ingermanová. Tady je postup, který doporučuje těm, kdo chtějí poprosit strom o pomoc:

I.    PŘÍPRAVA STUŽKY: Sandra Ingermanová spřádá vlákno obsahující záměr její modlitby na svém kolovrátku. Metody ale můžeme použít různé, například udrhat provázek z nití – a při jeho tvorbě držet ve vědomí záměr – „zauzlovat“ do vláken to, za co jsme vděční, či to, o co prosíme. Dobře nám však poslouží i stužka, kterou jsme nevyrobili, jen je důležité s ní vědomě spojit svou prosbu či modlitbu. A to například tak, že ji do stužky vdechneme či foukneme (klasicky třikrát po sobě).

Takto se můžeme modlit za odpuštění, odkládat stará zranění, blokující představy, beznaděj, pocity zoufalství i problémy ohledně fyzického zdraví. Přivázat můžeme také modlitby za požehnání druhých, všeho živého a Země. Je dobré přivazovat je za ty, kdo jdou na operaci, prodělávají léčbu nějaké nemoci nebo čelí životní změně.

 

 

II.    VYHLEDÁNÍ STROMU: „Nejprve si v přírodě najděte nějaký strom, jenž bude ochoten předávat vaše modlitby božskými silám.“ Nejste-li si jeho ochotou jistí, zeptejte se ho. Jeho odpověď vnímejte všemi svými smysly. Někdy přijde v podobě zašumění větru v koruně, jako list spadlý k vašim nohám. Jindy je odpovědí třeba jen pocit, který máte.

III.    INVOKACE: Proveďte invokaci. Invokaci používáme k přivolání, přivítání a pozdravení spojenců, kteří v průběhu obřadu poskytují neviditelnou pomoc ze skrytých světů. Stojí pevně při nás, sdílejí s námi svou lásku, světlo a ochranu. Podporují léčebné, žehnací a oslavné části obřadu.

Neexistuje žádný jediný způsob správného pozdravení těchto důležitých pomocných bytostí. Je však důležité, abyste se ujistili, že záměrně přivoláváte „pomocné a soucitné duchy“ nebo „božské síly“, ne jen tak „nějaké“ duchy. V neviditelných říších je mnoho bytostí, jimž můžete vzdát úctu a přizvat je, aby podpořily váš obřad. Koho pozvete, záleží na vašem přesvědčení.

Tyto bytosti můžete vyvolat jednoduše tak, že prohlásíte koho zdravíte nebo voláte, hlasitě či v duchu.

IV.    OBĚTINY:  Je důležité projevovat stromu úctu prostřednictvím vody, květin, posvátných bylin, kamenů nebo toho, co vám připadá vhodné jako obětina.

 

 

V.    VÁZÁNÍ STUŽKY: Při uvazování stužky či provázku na strom se soustřeďte na svůj záměr. Tento obřad je možné velmi snadno použít pro požehnání a léčení či jako prosbu o ochranu soucitných duchů a božských sil. Někteří lidé přivazují modlitební stužky se žádostí o úlevu od bolesti, zatímco jiní je spojují s přáními, jejichž naplnění by rádi dosáhli. 

„Stužky, provázky nebo kousky příze nesoucí přání či modlitbu prosím přivazujte na větve volně, abyste je neškrtili, protože větve časem dál porostou,“ zdůrazňuje Sandra Ingermanová.

VI.    ZÁVĚR OBŘADU: Po skončení svého obřadu poděkujte stromu i všem pomocným bytostem. Zvažte zanechání obětin jako výrazu díků. (Ty, které se rozhodnete zanechat na místě, volte tak, aby byly bezpečné pro životní prostředí.) Nezapomeňte uklidit vše, co není obětina, abyste tak projevili úctu vůči místu, kde se váš obřad odehrával.

VII.    UZEMNĚNÍ: V době svého obřadu si to nemusíte uvědomit, ale stav vašeho vědomí se mění. Po dokončení obřadu je proto velmi důležité se uzemnit – vrátit se do svého těla, do běžné reality, do přítomnosti. Dosáhnout toho můžete například tak, že si u „svého“ stromu na chvíli sednete a prožijete spojení s ním, se svým tělem a se zemí. 

 

Zdroj: Sandra Ingermanová: Kniha obřadů (Redakčně upraveno, zkráceno.)

 

 

Rituály kola roku

Co ještě je dobré dělat na podzim? Jaká další důležitá zastavení na kole roku nás čekají? Zajímavé tipy na rituály, přehled svátků a výklad jejich smyslu najdete ve videokurzu Rituály kola roku, který teď můžete získat se slevou.  

 

 

 

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022