Základy práce se záměrem

Sandra Ingerman

„Tím, že se člověk naučí zacházet se záměrem, získá možnost spolupracovat s tvůrčími silami univerza na projevení svých snů,“ říká učitelka šamanismu Sandra Ingermanová v Knize obřadů. Záměr je také první věc, na kterou se soustředí, když ve své knize vysvětluje postup provádění obřadu. My vám přinášíme ukázku, ve které proslulá šamanka objasňuje, k čemu nám může záměr pomoci, jak jej hledat a správně formulovat, i to, jak nestát v cestě jeho realizaci.

Záměr je to, čeho chceme dosáhnout. Bod, do něhož soustředíme svou pozornost – a tedy i energii. Stanovení záměru nám může pomoci nejen při obřadné práci, ale třeba i při pracovním jednání nebo při průchodu určitou životní etapou. V okamžiku, kdy si nejsme jistí tím, co potřebujeme udělat, se stačí přidržet záměru, který jsme si stanovili. On pak funguje jako maják, který nám bude i v té nejzuřivější bouři připomínat, kudy je třeba plout.

Záměr je jako kouzelná formule, díky níž můžeme vytvořit to, pro co jsme se rozhodli. Nejde přitom o žádné nadpřirozené čarování, pouze o přirozený způsob usměrňování energie. S jeho pomocí můžeme přesto dosahovat překvapivých výsledků. K tvorbě záměru je proto dobré přistupovat s odvahou, ale i s respektem k vlastním možnostem.

„Není dobrý nápad stanovovat si záměr, o kterém víme, že na něj energeticky nestačíme,“ upozorňuje tlumočnice a šamanka Rebeka Andrea Hasselbarthová. „Nemá cenu si přát třeba… ať ke mně domů přijde papež. Pokud své přání necítím jako možné, pokud nevěřím, že by se mohlo zrealizovat, velmi pravděpodobně k tomu skutečně nedojde,“ vysvětluje. Věříme-li však, že je naše přání splnitelné, stojí zato s ním pracovat jako se záměrem. 

Kniha obřadů
Sandra Ingermanová vyučuje šamanismus už 35 let. Své znalosti a zkušenosti vložila do této "učebnice obřadné práce".

Záměr je podle Sandry Ingermanové  středobodem obřadné práce. „Soudobou terminologií řečeno obřad otevírá telefonní linku mezi vámi a silou univerza, bohem, bohyní, Stvořitelem. Prostřednictvím tohoto spojení můžete přímo komunikovat se spirituálními silami a budovat si partnerství za účelem uskutečnění svého vytouženého výsledku.“  A tím „vytouženým výsledkem“ je právě záměr. O tom, jak s ním pracuje sama Sandra Ingermanová, si můžete přečíst v následující ukázce z její Knihy obřadů:

Záměr vytváří čin

Život je ve skutečnosti obřadem. Když pracujete s prováděním obřadů, zjistíte, že se vaše každodenní přání a záměry na určité úrovni projevují – způsobem, který pro vás může být překvapivý. Můžete si například představovat vyřešení nějaké své záležitosti. Pak se ve vašem životě objeví ti správní lidé, aby vám pomohli osvětlit vaši cestu a ukázali vám kroky, jež potřebujete udělat pro své uzdravení. 

Nebo můžete uvažovat o nějakém výletu, který byste rádi podnikli, a zjistíte, že všechny dílky zapadají na svoje místo nečekaným způsobem, aby vám ho umožnily uskutečnit. Často můžeme vystopovat, jak se náš život odehrával, když uvažujeme o svých minulých záměrech.
 

„...můžete uvažovat o nějakém výletu, který byste rádi podnikli, a zjistíte, že všechny dílky zapadají na svoje místo nečekaným způsobem, aby vám ho umožnily uskutečnit."

 

Čím víc jste si vědomi záměrů, které si stanovujete, tím víc si budete všímat, jak záměr vytváří čin a pomáhá projevit vaše cíle v přítomnosti a budoucnosti. Pokud si vybudujete disciplínu ohledně stanovování si cílů, umožní vám to spolupracovat jako partneři s pomocnými duchy, bohem, bohyní a tvůrčími silami univerza na projevení vašich snů. 

1) Otevřete se

Před prováděním obřadu se na chvíli zamyslete nad tím, o co skutečně žádáte. Ať už pomocí šamanského cestování, meditace, modlitby, nebo rozjímání, uvažujte chvíli v klidu. Dobrou praxí je projít se nebo se posadit v přírodě. Ponořte se do nějakého tichého místa a věnujte se technice hlubokého naslouchání. Upřeně se dívejte do vody nebo do krajiny, seďte a dívejte se do plamenů ohně nebo naslouchejte poselství větru. To vás uvede do šamanského a meditativního stavu vědomí, v němž přijmete poselství, nebo pocítíte intuitivní poznání toho správného záměru, který si máte stanovit. 

Pro stanovení záměru můžete použít své věštebné nástroje. Já si často vytahuju tarotovou kartu, která představuje něco, čeho se mám prostřednictvím obřadu zbavit, nebo pozitivní vlastnost, kterou potřebuju přivolat do svého života. 

 

Sandra Ingermanová doporučuje při hledání záměru využít karty. Ty na obrázku jsou z Mystického šamanského orákula.

 

Šamani se ve své praxi učí používat vícero věštebných nástrojů. Časem si najdete ty, jež vyhovují právě vám. Jedním z mých oblíbených nástrojů je prostě si vypít šálek čaje ráno, kdy je moje mysl klidná a moje vnitřní spirituální vědění se vynořuje lehce a bez úsilí. 

2) Formulujte konkrétně

Doporučuji, abyste si neurčovali záměry s otevřeným koncem. Mohli byste například dostat překvapivé výsledky, pokud byste si stanovili záměr jako „Přineste mi poučení, které právě potřebuji.“ Mohlo by se stát, že budete prožívat nějakou tragédii nebo získávat poučení při neocenitelné lekci pocházející z bolesti nebo nemoci. 

Poskytněte trochu víc informací o tom, o co pomocné duchy a univerzum žádáte. Místo abyste ve výše uvedeném příkladu žádali o jakoukoli situaci, která vám přinese prožitek vedoucí k vašemu růstu, můžete požádat o to, aby do vašeho života vstoupili laskaví a nápomocní lidé, kteří vás poučí o síle lásky, o nějaký radostný vztah nebo o skvělou práci, jež dá vašemu životu smysl. Až ve své obřadné práci pokročíte, získáte odvahu a budete své záměry pronášet silnějším „hlasem“ se svými autentickými přáními. 

Jako vždy vás ke správnému záměru pro jakýkoli obřad dovede vaše srdce. Někteří lidé používají deník, aby si do něj zaznamenávali své záměry při obřadech a sledovali výsledky každého obřadu, který provádějí. Může to posloužit jako mapa pro sledování, kam vás vaše spirituální cesta vede. Mohlo by se ale stát, že budete příliš vyhlížet výsledky a čekat na ně.
 

„Ke správnému záměru pro jakýkoli obřad vás vždy dovede vaše srdce."

3) Nelpěte na výsledku

Součástí našeho vývoje v práci se šamanskými obřady je zůstávat přítomní, pracovat a vzdát se výsledku – což není snadné pro lidi, kteří chtějí být svědky okamžitých výsledků právě takových, jaké chceme vidět. Je důležité pochopit, že šamanismus pracuje na spirituální úrovni, jež je bezčasou dimenzí. Pomocní duchové mohou vnímat širší obraz, než jaký jsme my schopni postřehnout očima svého ega. Opravdovou výzvou a také darem je naučit se, jak vyjádřit to, po čem toužíme, a pak se vzdát toho, kdy a jak se naše přání projeví. 

Naše ego ne vždy ví, jak posoudit, jestli byl nějaký obřad úspěchem nebo selháním, protože ego vytváří mentální očekávání, co by se mělo stát. Pomocní duchové a síla univerza však udržují odlišný obraz než ten, který my jsme schopni vidět svým běžným zrakem. Obřady prováděné z pozice lásky, úcty a respektu jsou úspěšné – možná ne vždy tím způsobem, který si naše ego představovalo, ale projevují to, o co žádá naše duše, naše esence. 

V naší moderní kultuře máme tendenci snažit se kontrolovat přirozené změny, které život přináší. Když „uvolníme své sevření“, nenásilně sami sobě přinášíme více milosti s tím, jak vstupujeme do přirozeného plynutí života. 

4) Nespěchejte

Pomocní duchové a božské síly univerza jsou součástí našeho týmu. Často vytvářejí takové výsledky, jež nám přinesou dary, které jsme si ani nepředstavovali, právě když je nejvíc potřebujeme – což nemusí být stejné načasování, v jaké doufalo naše ego). V naší kultuře se často příliš zaměřujeme na snahu být svědkem bezprostředního „vítězství“. Uvažujte o pomalém vaření nějakého lahodného pokrmu nebo o tom, jak sázíte semínka a děláte si dostatek času na péči o ně a na sledování jejich růstu. Výsledek našeho obřadu je organický proces. 

 

„Uvažujte o tom, jak sázíte semínka a děláte si dostatek času na péči o ně a na sledování jejich růstu. Výsledek našeho obřadu je organický proces.“


Na druhou stranu jsem byla i svědkem obřadů, které okamžitě vedly k tomu, o co člověk žádal. Důvodem není to, že by si tak moc „zasloužili“ zázračný výsledek – je to pouze znamení, že obřad byl provedený ve správný čas. 
Vše je to součástí velkého mysteria. My všichni se musíme naučit, jak se mu odevzdat a dosáhnout s ním míru. 

Když používáte šamanské cestování nebo jiné věštebné nástroje či praktikujete hluboké naslouchání v přírodě, vplouváte do posvátného prostoru, kde máte přístup k tomu, po čem volají vaše srdce a duše, místo abyste se spoléhali jen na to, co chce vaše ego. Naše ego často žádá o něco, co není v našem nejlepším zájmu. 
Manifestace touhy a vášně naší duše vždy přináší životní dobro nebo nám to pomáhá zbavit se bolesti či zranění, jež nám brání žít zdravý život plný radosti a míru. Život nám pochopitelně přináší úkoly, skrze které rosteme a vyvíjíme se. Vše, co je živé tady na Zemi, je vystavováno neustálým výzvám, jež jsou pomocníky v růstu.

5) Buďte k sobě laskaví

Vždy můžete provést nějaký obřad a požádat, aby okolnosti vašeho růstu byly poněkud upraveny a vy jste se mohli klouzat na jejich vlnách trochu snáz. Pokud vás například život zavedl do stavu, kdy se vám všechno rozpadá před očima – máte problémy v práci, musíte se přestěhovat, hroutí se vám vztah – můžete při obřadu požádat o vyřešení. Vážíte si přitom poselství, jež vás vyzývají ke změně a vytvoření zdravějšího života, můžete ale požádat, aby tato poselství přicházela za méně dramatických okolností. 

Je důležité si uvědomit, že výsledek svého obřadu nemáte pod kontrolou. Coby lidé často musíme projít ohněm, abychom se vyvinuli do vyrovnanějšího a zdravějšího životního stavu. Praktikování obřadů vás nezprostí životních bouří, dá vám ale mocný nástroj pro jejich přečkání. 

 

(Sandra Ingerman: Kniha obřadů, Maitrea 2020, redakčně upraveno, zkráceno.)

 

 

 

Praktická práce se záměrem
 

Pokud si chcete rady Sandry Ingermanové sami vyzkoušet, můžete to udělat s podporou Rituálu Řeky života.

Je to osmadvacetidenní proces, který vám pomůže váš záměr sledovat, udržovat a vyživovat – a díky tomu se na vlastní kůži přesvědčit o jeho síle. Je online a je zdarma.  

 

 

 

 

 

Prožitkové semináře a kurzy

Akce, které vám pomohou přijmout sama sebe, mít naplněné vztahy a žít své poslání.

SEBEVĚDOMÍ JE PRODUKTEM SEBELÁSKY

Videokurz o tom, jak vystoupit z role oběti a stát se tvůrcem svého života.

Vendula Šmídke (Kociánová)

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Vztek jako cesta k načerpání vlastní síly.

Jakub Moulis

PROBUZENÍ POSVÁTNÉHO TĚLA

Facilitátorský výcvik kněžek se zasvěcením do svátostí Chrámu.

Anaiya Sophia
25.11. - 2.12.2022